Vitalernæring har utviklet en rekke oppskrifter til bruk for kokker som lager konsistenstilpasset mat.

Oppskriftene er i overensstemmelse med Kosthåndbokas anbefalinger til energi- og næringstett kosthold.

Matgledekorpset.no har fått tillatelse til å dele med dere.

 

 

https://vitalernaering.no/wp-content/uploads/2021/04/123pure%CC%81-oppskrifter_menyer.pdf?utm_source=Vital+ern%C3%A6ring+Nyhetsbrev&utm_campaign=2e76f31bb8-EMAIL_CAMPAIGN_2020_11_12_12_25_COPY_07&utm_medium=email&utm_term=0_745325d412-2e76f31bb8-82151021