«Leser med interesse om Matgledekorpset som skal inspirere til økt matglede hos eldre! Bra tiltak! Gjelder sikkert både sykehjem og hjemmeboende eldre!

Mitt spørsmål i denne sammenheng er om nødvendig kompetanse for kjøkkenpersonale er et element her for å påvirke kostholdet?

Som innkjøpere og menyplanleggere mv er vel dette viktig? Håper dere også fokuserer litt på dette.

Yrkesutdanning matfag har lav rekruttering og Kostøkonomutdanningen er nedlagt. Sistnevnte utdanning var en lederutdanning med vekt på ernæringsledelse og økonomi. Innkjøp og budsjett var her bærende elementer»

Med vennlig hilsen

Ingebjørg Hagaseth Skjølsvold

Tidl.kostøkonom og kjøkkensjef