Ønske om varig effekt

Når vi nå har fått muligheten til å jobbe med matglede for eldre i år, ønsker vi å bruke anledningen til å få til varige effekter av dette viktige arbeidet. Én av ideene vi vil se på, er muligheten for å utvikle en besøksordning med kompetanse til de som lager og serverer mat til eldre.  Gjennom en besøksordning kan man inspirere og gi oppdatert kunnskap til sykehjem, sentralkjøkken og andre som lager og serverer måltidene til eldre. Ideen om en slik besøksordning er hentet fra det mangeårige arbeidet med besøksordning i Kompetansenettverket for lokalmat i nord. Det å få fagpersoner på besøk for et par dager, viser seg å gi stor kompetanseoverføring. For å forfølge denne ideen har prosjektleder i Kompetansenettverket for lokalmat i nord, Frøydis Gillund, blitt med som medlem i Arktisk Matgledekorps. Frøydis jobber i NIBIO, som i likhet med Arktisk Matgledekorps, har hele Nord-Norge som nedslagsfelt. Prosjektgruppen skal jobbe sammen med Frøydis for å se på hvilke muligheter det er for å implementere metodikken som er brukt gjennom mange år i kompetansenettverket til å også gjelde innenfor helse og ernæring. Kompetansenettverket for lokalmat har i over 20 år formidlet kompetanse til lokalmatprodusenter og kokker som gjennom besøksordningen har fått muligheten til å få besøk av en fagperson til konkrete problemstillinger som de selv har definert. Kompetansenettverket har formidlet ulike typer produksjonsfaglig og matfaglig kompetanse, og har hatt samarbeid med mange flinke folk opp igjennom årene. Vi synes det er spennende å se på hvordan annen type kompetanse kan ses i sammenheng med kompetansen som allerede er opparbeidet gjennom arbeidet i kompetansenettverket. I den viktige tematikken som omhandler mat for eldre og måltidsglede for den delen av befolkningen, tenker vi at det er behov for en tverrfaglig kompetanse innenfor blant annet kokkefaget, helse og ernæring, men også tematikk innenfor mattradisjoner og lokale råvarer er viktige for å ivareta matgleden. Tverrfaglig kompetanse er derfor for vårt fokus både i det arbeidet vi skal gjøre for å løse oppdraget vi har fått fra LMD, men også når vi skal jobbe parallelt for å se om det er mulig å «overføre/implementere» tenkningen fra besøksordningen til Kompetansenettverket for Lokalmat i Nord.

 

Pilot

Vi håper å få til å gjøre en pilot eller to på hvordan en besøksordning kan gjennomføres, for å sikre oss noen erfaringer som evt. kan tas inn i videre prosesser også etter prosjektperioden til Arktisk Matgledekorps.