Matgledekorpset.no har vært i kontakt med Virksomhetsleder i Drammen kommune, Morten Deol. Han kunne fortelle at:

  • Flere anskaffelser innenfor næringsmiddelområdet er nå gjennomført.
  • Anskaffelsene ble delt inn i inn i flere selvstendige konkurranser for å sikre god konkurranse i den enkelte varegruppe, herunder produktområdene fisk, kjøtt, meieriprodukter og brød.
  • De mottok blant annet tilbud fra en ny lokal leverandør på fisk.  Miljø ble vektlagt 30% med blant annet fokus på økologiske produkter.
  • Det ble også satt som krav at leverandørene må være villig til å ta inn lokalproduserte produkter etter avtale med oppdragsgiver i avtaleperioden. Dette kan f.eks være sesongbaserte varer, økologiske eller kortreiste varer.
  • Videre ble det lagt vekt på opplæring i å bestille miljøriktig, kortreist og økologiske produkter.
  • I sum er dette tiltak de håper kan øke andelen innkjøp av korreist og økologisk mat.
  • Det fordrer at kommunen følger opp dette i praksis gjennom avtaleperioden.
  • Dette blir et fokusområde for storkjøkkenet i Drammen kommune.

Matgledekorpset.no følger den spennende saken.