Etter norsk regelverk er det ikke lov for en offentlig innkjøper å be om mat fra et spesielt land, fra en spesiell region/kommune eller fra en spesiell produsent eller gård.

Mange leverandører bør kommer med tilbud så innkjøper kan velge.

Matgledekorpset.no mener at det skal være mulig for beboere på alle slags institusjoner å komme med ønsker om hva slags råvarer og retter som skal kjøpes inn, tillages og serveres.

  • Innkjøper av mat til sykehjemmet utarbeider kvalitetskrav til produktene de skal kjøpe inn.
  • Det kan være krav til  produksjon, til ulike kvaliteter eller  bærekraftgenskaper.
  • Innkjøper  utvikler objektive tildelingskriterier for hvordan produktene skal være.
  • Både store leverandører og mindre lokale leverandører kan levere tilbud.

Å dele opp anbudet kan gjøre det mulig for flere leverandører å komme med tilbud.

Sånn kan det gjøres:

  1. Dele opp ut fra  produktgrupper som fersk fisk, frossen fisk, ferskt kjøtt, meieriprodukt, bakervarer, frukt, grønt og bær
  2. Dele opp ut fra enkeltprodukt som  eple, pærer, knekkebrød, laks, torsk og hvetemel.
  3. Dele opp etter økologiske og konvensjonelle produkt. Dette gjør det mulig for leverandører av økologiske produkt å komme

Kriterieveiviseren fra DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) guider deg videre i din anbudsprosess.

https://anskaffelser.no/verktoy/veiledere/kriterieveiviseren

21.1.2022