Frøydis Gillund fra NIBIO og lokalmat-ekspert er del av Arktisk Matgledekorps.

Matglede for eldre i nord inkluderer naturligvis kjent, fersk mat og drikke fra regionens matproduksjon.

Med Frøydis på laget vil både kokker og innkjøpere kunne lære mer om mat fra Nordland, Troms og Finnmark.

 

[dss-hidden]                                                         Frøydis sier:

Gjennom Arktisk Matgledekorps bidrar jeg til økt matglede blant eldre. Eldre  skal kunne nyte tradisjonsmat basert på lokale råvarer. Erfaringene fra  arbeidet med Kompetansenettverket for lokalmat og lokalmatprodusenter i nord vil   komme til nytte i  arbeidet med Arktisk Matgledekorps.