Hverdagen er ofte svært full for mange i helse- og omsorgssektoren.

Kanskje  det likevel er tid til å diskutere rundt en kaffekopp i pausen?

Stille hverandre noen refleksjonsspørsmål som krever tankevirksomhet?

Oslo og Viken Matgledekorps har laget en korstokk med refleksjonsspørsmål om mat, helse og måltidsglede hos eldre.

God ide syntes Matgledekorpset.no  ( 8.11.2021)