Gode matgledefolk i Oslo Og Viken har utviklet et årshjul for tips til sesongmat, bordpynt i takt med årstidene koblet til primstavens hendelser.

Dette årshjulet kan skrives ut og henges til inspirasjon på kjøkken og spisestue.

 

//www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/landbruk-og-mat/naringsu

tvikling/dokumenter/arshjul-matgledekorpset.pdf

 

17.3.2022