• Matgledekonferansen 15. november 2022 samlet drøyt 90 deltagere fra institusjoner fra hele fylket.
  • Alle ønsker å bli enda bedre på å tilby gode måltider og spre mye måltidsglede til alle de eldre.
  • Også statsråd Sandra Borch var med, dog kun via videohilsen, og snakket om betydningen av det arbeidet som både Matgledekorpsene og hver ansatt bidrar med.
  • Konferansens deltagere laget en ordsky for å få frem hva de selv mener er viktigst for å fremme matglede.
Deltakarane vart utfordra til å dele korleis dei vil jobbe med matglede framover. Det monna ut i denne ordskya.
Deltakarane vart utfordra til å dele korleis dei vil jobbe med matglede framover. Det monna ut i denne ordskya. Foto: Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.

 

Du kan lese mer om konferansen ved å følge lenken til Statsforvalteren i Møre og Romsdal:

https://www.statsforvalteren.no/nn/More-og-Romsdal/Landbruk-og-mat/Naringsutvikling/mat-far-mirakel-til-a-skje/

 

Konferansen var også en del av Statsforvalteren sitt arbeid med «Leve hele livet».

2.12.2022