Amanda Røynestad ( bildet)  er ansatt som matgledekoordinator i Kvinestad kommune i Agder. Hun har sykehjemmet som viktigste arbeidsarena.

For  å  få tips og råd om matgledearbeid ble Turid Winjusveen Olsen fra Statsforvalteren i innlandet bedt om å komme.

Turid har lang og mangfoldig erfaring med å få politikere, kjøkkenpersonale , helsefolk  og Matgledekorpsmedlemmer til å møtes.

Formannskapet i Kvinesdal vil løfte mat- og måltidsglede i befolkningen.

De ble både engasjert og inspirert over hvordan ulike politikkområder som helse, bærekraft, lokal næringsutvikling og  matkultur  trekker i samme retning.

Ordføreren vil selv gjerne være en del av matgledeteamet.