Matgledekorpset har en arbeidsmetodikk som bidrar til økt matglede.

 

 

GD: https://www.gd.no/et-livsviktig-arbeid-der-vi-trenger-flere-pa-laget/o/5-18-1223669