logo for matgledekorpsets arbeid

Det er stor interesse for å lære mer om mat- og måltidsglede for eldre i Oslo og Vike

Hele 99 personer fra fem kommuner meldte sin interesse til digitalt møte 31. mai.

På agendaen var :

  • Leve Hele livet reformen,
  • Oslo og Viken Matgledekorps ved   Wenche Elisabeth Hammer, sykepleier og kokk Ronny Kløvfjell  tanker og erfaringer.
  • Utviklingssentrene Viken Østfold og Akershus bistand i arbeidet med mat og måltidsglede.

Statsforvalteren i Oslo og Viken stod for arrangementet og også oppfølgingen.

Matgledekorpset.no følger med.

Mer om møtet: https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/naringsutvikling/matgledekorpset/stor-oppslutning-om-matgledekorpsets-forste-inspirasjonswebinar/