Food waste on a white background

I 2020 ble det kastet 84,7 kg mat per innbygger i Norge.

Regjeringen ved Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og Landbruks- og matminister Sandra Borch vil utrede tiltak for å nå målet om 50 prosents reduksjon av matsvinnet innen 2030.

Økt samarbeid mellom matbransjen, forbruker- og miljøorganisasjoner, matsentralene, kommunal sektor og forskningsinstitusjoner vil forhåpentlig gi resultater.

Alle som arbeider med mat og servering: Spise mer selv – kast mindre

Matsvinnutvalgets mandat (PDF)

Klarer vi å halvere matsvinnet innen 2030, kan det bidra med utslippsreduksjoner på opptil 1,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter, sier Eide.

Følgende aktører vil sitte i utvalget:

– VIRKE

– NHO Service og handel

– Dagligvarehandelens miljøforum (DMF)

– Norges Bondelag

– Kommunesektorens organisasjon (KS)

– Framtiden i våre hender

– Sjømat Norge

– Forbrukerrådet

– Matsentralen Norge

– Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)

– NORSUS, Norsk institutt for bærekraftsforskning

– NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi

– Forbruksforskningsinstituttet SIFO

– SINTEF OceanNok Matsvinn

8.2.2023