Ikke kjent korona smitte fra mat og vann.

https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/Mat_og_drikkevann/