• Helse- og omsorgsdepartementet har fått en rapport fra Helsedirektoratet om matvertenes rolle og muligheter.

Matverter trengs for øke matfaglig kompetanse

Ansatte i helse- og omsorgstjenesten trenger opplæringstiltak

For å forebygge feil- og underernæring hos hjemmeboende eldre trengs:

  • Måltidsfellesskap
  • Opplæringspakker tilpasset ulike brukergrupper
  • God informasjon og veiledning til friske eldre
  • gode hjemleveringsmodeller spres
  • Tverrfaglige team ut fra den enkeltes behov
  • Forskning om kobling mat inntak og behov for bruk av helse- og omsorgstjenestene.

mars 2024