Ansatte på Sør-Odal alders- og sykehjem hadde ikke tid til å vente på besøk fra Matgledekorpset Innlandet. De var  på kurs med Matgledekorpset Innlandet i 2019, og har nå laget sitt eget «aspirant»- matgledekorps. Målet er mer hverdagsglede rundt måltidene.

Hvordan gjør de det?

  • Bilder av matretter som serveres er å finne lett tilgjengelig
  • Middag en flyttet for å gi plass til bedre lunsjmåltid
  • De er mer bevisst på hyggelig bord dekning
  • Beboerne skal få  «ønskekost»

«Aspirant» korpset i Sør- Odal har inkludert et korpsmedlem fra hjemmetjenesten. Hjemmeboende eldre skal selvfølgelig også inkluderes.

Matgledekorpset i Innlandet har lovet å komme på besøkt på nyåret for å bistå de i det videre arbeidet. Mon tro det er Innlandets korpset som får noe å lære 🙂