Det Arktiske Matgledekorpset skal formidle kunnskap om matglede for eldre til ansatte ved eldreinstitusjoner gjennom sin kompetanse om:

 • Nordnorsk matkultur
 • Samisk matkultur
 • Kvensk matkultur
 • Hva eldre vil og bør spise
 • Hvordan kan man konsistenstilpasse noe av den gode tradisjonsmaten
 • Hvordan kan man optimalisere det som allerede er
 • Viktigheten av å kjenne til pasientens ernæringsstatus
 • Etikk, estetikk og moralsk ansvar
 • Innkjøpsordninger, hvilke muligheter og begrensninger innebærer det
 • Hvordan kan man endre de små tingene
 • Fargevalg for å få ting til å se godt ut
 • Små triks som alle kan gjøre
 • Fokusere på selve opplevelsen helt til maten er ferdig spist

 

Kristine Gaup Gronmo, Kristine.Gaup.Gronmo@karasjok.kommune.no

Astrid Regine  Nasslender , info@hoestmat.no

Nina Lorentsen  nina@lorentsenkunnskap.no

 Asbjørn Sandøy  –  kromkaka@gmail.com

Ingvild Hansen, ernæringsfysiolog , Ingvild.Hansen.Ivan@tromso.kommune.no