Asker kommune og Norsk Smaksskule starter et matprosjekt for eldre i kommunen. Prosjektet skal bidra til aktivitet og hindre ensomhet blant eldre i en spesiell tid.

Statsforvalteren i Viken har nå bevilget kr 380.000, – til formålet.

Prosjektet skal skape lavterskel aktiviteter  innenfor en gastronomisk ramme og samtidig skape møteplasser for eldre. Frokost/brunsjklubber for eldre, småturer med enkle matopplevelser og matkurs for enslige eldre er noen av aktivitetene de skal gjennomføre. Til slutt skal det hele markeres med en «gastronomisk festaften».

Matgledekorpset.no følger saken.

Les mer her