Med sine 140 beboere og med 300 hjemmeboende som får varm mat tre ganger i uka, er kjøkkenet på Haugmotun omsorgssenter i Notodden viktig for mange.

Jorunn Høyset forteller til matgledekorpset.no at de ønsker generelt mer inspirasjon for å løfte oppmerksomheten på mer mat og måltidsglede. De har allerede innført fire måltider om dagen – men vil lære mer. 17. november kommer Matgledekorpset på besøk.

Kanskje de også kan bli bedre til å bruke restemat ?