Matgledekorpset.no har fått med seg at svært få kommuner har søkt Husbanken om finansiell støtte til kjøkkenutbygging/renovering for sine sykehjem og omsorgsboliger. Drift av lokale sykehjemskjøkken omfattes ikke av Husbankens støtte.

Kommunene Vindafjord, Lillestrøm og Voss herad har søkt om midler.
Matgledekorpset.no er på saken, og vil høre om disse kommunenes prioritering og veivalg.

Kan det inspirere andre kommuner?

Les mer