• Omtrent 114 000 personer har sykdom relatert til underernæring
  • Kostnadene for dette  er estimert til drøyt 31 milliarder kroner ( 2022)
  • Underernæring representerer 1,5% av de samfunnsøkonomiske konsekvenser av sykdom.,

https://www.menon.no/wp-content/uploads/2022-123-Samfunnsokonomisk-analyse-av-underernaering.pdf

Figuren over («Ernæringstrappen») er hentet fra helsedirektoratet.no

 

Forebygging og behandling av underernæring gir både bedre helse og trivsel for den enkelte og bedre økonomi for samfunnet

 

Ved å trykke på lenken under kommer foredrag om mat for eldre av klinisk ernæringsfysiolog Hanne Lessner. Her er det tips om hva som er problemet med underernæring og hva en kan gjøre for å forebygge dette.

trappa

30.8.2023