Nesten hver tredje eldre pasient på norske sykehus er underernærte- viser nye tall fra

Nasjonal kompetansesenter for sykdomsrelatert underernæring, Oslo Universitetssykehus.

 

Underernæring fremgår ved en kombinasjon av vekttap, lav BMI ( kroppsmasseindeks) og lavt matinntak.

Les mer her:

Aftenposten_underernæring_100424