Mange eldre får i seg for lite mat på grunn av redusert appetitt. Det kan føre til underernæring med redusert livskvaliteten og økt omsorgsbehov. Gode måltider gir trivsel, næring, mestring og felleskap. Gode måltider er kort og godt livsnødvendig medisin og bidrar til god helse.

Kommuner og institusjoner lurer ofte på hva Matgledekorpset har å tilby.

I  brosjyren beskrives en arbeidsmodell bestående av fem faktorer, som alle er viktige for å oppnå ønsket endring.

Last ned brosjyren https://www.statsforvalteren.no/contentassets/492fc6177cde471e88fffa4cb5d21836/matgledekorpset_170x277mm_300dpi_printselv.pdf

Brosjyren er utarbeidet av Matgledekorpset, og er et prosjekt i regi av Landbruks- og matdepartementet. Arbeidet med måltidsglede for den eldre befolkning har bakgrunn i kvalitetsreformen for eldre, Leve hele livet og regjeringens arbeid med Matnasjonen Norge.

Matgledekokk Inge Johnsen fra Korpset i Trøndelag oppsummerer Matgledekorpsenes rolle og muligheter i denne lille filmsnutten.

https://vimeo.com/603809041