Lokalt Matgledekorps Sør-Odal

I Innlandet har Matgledekorps som ide og metode gitt konkrete resultater.

I Sør- Odal ville de ha eget Matgledekorps allerede i 2019, men koronapandemien stoppet mange av de konkrete oppfølgingsplanene. Ny start for matglede for eldre arbeidet i kommunen ble satt til 15. september.  Både kjøkkenet på Glommatunet omsorgssenter og Skogtun ble besøkt.

Kommunalsjef Toril Gundersen hadde følgende å si:

  • «Matgledekorpset kommer fra statsforvalteren i Innlandet  og gir gode innspill og inspirerer oss til å sette ekstra fokus på ernæringsriktig mat og gode og hyggelige måltider.
  • Vi vil undersøke om kjøkkenet ved Glommatunet kan levere middag til hjemmeboende også».
  • For å lykkes med et bedre mattilbud til hjemmeboende, er det nødvendig med samarbeid med frivilligheten.»