Statsråd Olaug Bollestad lanserer nytt Matgledekorps i Vestland i dag.

Korpset skal først og fremt løfte og inspirere til mer mat- og måltidsglede hos hjemmeboende eldre. Med erfaringene fra fem andre Matgledekorpsene å bygge på,  vil de finne sin sin egen vei for å inspirere til både matglede, bedre helse og hyggelig felleskap rundt måltidene.

 

Korpset består av følgende:

  • Tore Skarstein, kokk ( på bilde)
  • Line Hanitz, klinisk ernæringsfysiolog
  • Eldfrid Håheim, Gloppen frivillighetssentral
  • Marit Hjortung, Statsforvalteren Vestland
  • Beate Helland,  Statsforvalteren Vestland

Korpset inviterer kommuner i Vestland til å ta kontakt for besøk og samarbeid.