Koronapandemien har laget «skjær i sjøen» for alle Matgledekorpsene.

Nå er imidlertid Oslo og Viken korpset klare til dyst og gleder seg til å samarbeide med kommuner i regionen.

Les mer på Statsforvalteren i Oslo og Vikens hjemmeside om korpset:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.statsforvalteren.no%2Fnb%2Foslo-og-viken%2Flandbruk-og-mat%2Fnaringsutvikling%2Fmatgledekorpset%2F%3Ffbclid%3DIwAR1EpVyX9obZs0rzk8txC7nr8_uoAxMQJ35cRxrwzQT1iUN9a2w3a7gdAFk&h=AT06_8Fetx_zkFKXmcUijh_s05-Nw7miCMbek2tk6Lj8zu7NR7twwMeyR4WU3Yw-AuoxPdMnqFVwtuSLHGPueDqbCcz_EsSDi97TkpWGmJq29GmGMc1vSJ58JE5Tqa04uQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0ZhfFDaI4QmOBT9W9_BoK7To-r_TMHG_Og-Al6XD8a7xUFhCcFWCcofQ7-tG0Pq6YABQL0o3GLT1Nz7cXMTInruPSWJYfuKylQ1wzzjQjQBk0K8DXwGY1C-VsSnvr1mntq0aePfV7muaRg9EuJ84XQJTgGvqjgYVZ8twRGqkAkYag