Koronapandemien har laget «skjær i sjøen» for alle Matgledekorpsene.

Nå er imidlertid Oslo og Viken korpset klare til dyst og gleder seg til å samarbeide med kommuner i regionen.

Les mer på Statsforvalteren i Oslo og Vikens hjemmeside om korpset: