Korpset har besøkt 8 institusjoner i fem kommuner og deltatt i to webinarer.

  • Alle kommuner er fornøyd med besøkene
  • Matglede-elementet ved matomsorgen løftes
  • Spesielt viktig med egen gruppe med særskilt ansvar for mat- og måltidsglede
  • Matsvinn aspektet  inkluderer respekt for mat og bedre matøkonomi
  • Ringvirkninger for mat til hjemmeboende og til andre grupper som får mat fra samme kjøkken
  • Flere kommuner ønsker besøk
  • Jevnlige oppfølging etterspørres
  • Viktig å forankre arbeidet med mat – og måltidsglede i kommunale planer

24.1.2022

Suksess med Webinarer om Matgledekorpsarbeidet:

Relevant innhold 4,6

Inspirerende foredrag 4,5

Faglig løft 4,2

Nytteverdi 4,4

To webinarer avhold med drøyt 100 deltagere på hvert arrangment

( Svarprosent 76%, scoring: 1 er  lavest 5 er høyest)