Kampanjen med fem webinarer, oppgaver og refleksjoner mellom hvert webinar og mulighet for å vinne besøk av Matgledekorpset er spennende for mange i Oslo og Viken.

45 virksomheter og 27 kommuner er påmeldt
Statsforvalteren, Matvalget og Utviklingssentrene for helsetjenesten samler krefter og Matgledekorpset trår til

Tema som berøres i kampanjen er:

  • – Samarbeid og forankring
  • – Måltidet
  • – Mat- og munnhelse
  • – Matsvinn og bærekraft 
  • – Naturlig og variert

Det deles ut kursbevis til alle som deltar gjennom hele kampanjen. Vinnere kåres.

https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/naringsutvikling/matgledekorpset/matgledekampanjen-snart-i-gang/

 

30.8.2022