Landets Matgledekorps har litt ulik stil, prioriteringer og kompetanse. De tilnærmer seg matglede og helse fra litt ulike vinkel.

Menyen over tiltak og aktiviteter blir bred og mangfoldig  når de samarbeider. Til eksempel fortalte Elise fra Oslo og Vikens Matgledekorps om filmsnutter fra Rogalandskorpset da hun møtte elever fra Bjørkenes tidligere denne våren.

Også podcastene fra Vestland ( se tidligere aktuell sak) kan brukes som utgangspunkt for samtaler om matglede og helse.