Sammen for å  videreutvikle mat- og måltidsgleden for innbyggere i Innlandet.

Statsforvalteren i Innlandet samler ledere på institusjonskjøkken med matglede på agendaen. Matgledekorpset er ikke i funksjon men mål om  mat- og måltidsglede gjelder.

Gjennom en 3 års periode har de jobbet med å styrke mat og måltidsglede. På seminaret 3-4 november settes det av  tid til drøfting av muligheter og utfordringer slik kjøkkenledere ser det. Innkjøp av mat og drikke skal også diskuteres.

Programmet finner du her.

14.9.2022