488 gram mat per beboer på sykehjem og eldresenter ble kastet da matsvinnprosjektet i Sandefjord startet. Et halvt år senere var svinnet
på 225 gram.
Matgledekorpsets deltager Erlend Eliassen har vært sentral i arbeidet.
Prosjektet ble satt i gang etter at kommunen fikk 300.000 kroner i såkalte klimasatsmidler fra Miljødirektoratet i 2018. I tillegg la kommunen inn 300.000 kroner selv. Kommunestyret har også vedtatt å redusere matsvinnet i alle kommunens virksomheter.

Les mer