Med kokk Heidi Netland Berge og klinisk ernæringsfysiolog Nicole Næsheim i spissen  har Matgledekorpset samarbeidet med tre kommuner i Rogaland.

Resultatet av arbeidet:

 • Samarbeidsavtaler med Bjerkreim, Hå, Time og Klepp kommuner inngått
 • Ordførere/Rådmenn/Kommunaldirektør engasjerte seg alle steder
 • Matkurs for drøyt 200 deltagere arrangert (færre enn målsettingen pga koronarestriksjoner)
 • 18 oppskrifts/inspirasjonsfilmer laget ( 9 lange og 9 korte)
 • Tre filmsnutter fra matsamlingene laget
 • Brosjyrer med oppskrifter utviklet og delt via flere plattformer
 • Kursevaluering viser stor nytteverdi, gode brukertips og god læring ( men også at kursene passer bedre for 65 + enn 85 +).
 • Samarbeid med næringslivet var vanskelig pga pandemien men at produktutvikling av god og sunn mat tilpasset eldre vil ha et marked. Matgledekorpset er behjelpelig for videre arbeid.
 • Bruk av lokale råvarer og retter og fokus på mindre matssvinn ble vektlagt i valg av oppskrifter
 • Ang kunnskapsdeling: 130 lisenser til e- læringskurs gitt, webina om mat og ernæring gjennomført i 2021
 • Matgledekorpsets intensjon og arbeidsområde delt på USHT Rogaland, fagdag om ernæring  (rundt 390 strømmet dette).
 • Kostnadene for prosjektet: LMD 330 000 kr, Leve Hele livet 206 000 kr, egeninnsats hos Statsforvalteren Rogaland, 300 000 kr)
 • Samarbeidskommunene har bidratt med betydelig egeninnsats i tillegg til at frivillige organisasjoner har vært involvert.

Matgledekorpset.no er kjent med at mange kommuner i Rogaland ønsker besøk av/kontakt med Matgledekorpset.