Behov for  klinisk ernæringsfysiolog i  omsorgstjenesten?

 

Søk om midler fra Helsedirektoratet før 31.mars.

 

Formålet er å styrke det systematiske ernæringsarbeidet og den ernæringsfaglige kompetansen i helse- og omsorgstjenesten.

Tilskuddsordningen inngår som en del av oppfølgingen av Leve hele livet og Kompetanseløft 2025.

https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/modellutvikling-klinisk-ernaeringsfysiolog-som-ressurs-for-omsorgstjenesten

15.2.2023