Matgledekorpset vil gi råd og innspill til:

• Matfag – mat og måltider, lokalmat, matsvinn
• Mat- og måltidshygge, inkludert brukermedvirkning
• Samhandling og organisering
• Kosthold og ernæring

Hver kommune får normalt to besøk til en av sine institusjoner. Egenandelen for kommunen er 10 000 kroner. Fylkesmannen er bindeledd mellom kommunen og Matgledekorpset.

Hvordan søke?
Både kjøkkenpersonell, leder av institusjonen og ansatte på avdelingene med ansvar for mat/matservering og helst en bruker/pårørenderepresentant samordne seg om dette.

Søknadsskjema ved ønske om besøk av Matgledekorpset