Elise er klinisk ernæringsfysiolog og brennende opptatt av mat og helse hos eldre. Hun ble med i Matgledekorpset fordi hun så at deres måte å arbeide på hadde en god synergieffekt med Utviklingssentrenes ernæringsnettverk.

Sommerens tips fra henne handler om å servere  eldre på institusjon fristende drikke, men også  å passe på at hjemmeboende eldre alltid har noe godt i glasset gjennom hele sommeren. Bare det å lage isbiter med smak kan gjøre forskjell for en som ikke kjenner seg så tørst lenger,

Elises sluttreplikk handler om at alle ansatte i eldreomsorgen oppfordres til å løfte den sunne matgleden på arbeidsplassen sin.

 

Korpsmedlem Elise fra Oslo og Viken