Det trønderske Matgledekorpset har endt sitt oppdrag for Landbruks- og matdepartementet. Matgledekorpset.no takker hver i sær for dypt engasjement og stor inspirasjonsevne.

                         Målet for deres arbeid var:

Eldre på  institusjon skal opplever måltidene som høydepunkt

Medarbeidere skal være  stolte over den måltidsopplevelsen de leverer

Brukere  er aktivt deltagere i måltidsopplevelsen

Matgledetips fra Trøndelag – uniform, museforkle og stolhet (1)

I 2021 besøkte Matgledekorpset Inderøy ( to ganger), Osen ( en gang), Heim  to ganger ) og Selbu (en gang, men og en gang i 2020). Covid situasjonen stoppet dessverre to besøk

Matgledekorpset har også:

* Bidratt på webinar i regi av USHT (Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester) der en rekke sykehjem fra hele Trøndelag deltok.
* Møtt fagpersoner i «Sunnere Barn» prosjektet.
* Fordelt e-læringslisenser til 12 institusjonene korpset har samarbeidet med
* Bidratt til omtale i radio, TV, lokal presse og på sosiale medier.
* Synliggjort gode eksempel f eks ved å oppfordre til å dele bilder av måltid og mataktiviteter

Matgledearbeidet har tatt utgangspunkt i matregion Trøndelag og er nært knyttet til Trøndersk matmanifest og Trøndersk matmanifest.

Korpsene har fulgt arbeidsmodellen beskrevet i «Måltidet i eldreomsorgen»:

1. Ta eierskap til og skap stolthet for måltidet
2. Sørg for god ressursutnyttelse og flyt i arbeidet
3. Skap måltidsopplevelser med smarte måltid
4. Øk bruken av lokale råvarer, sesongråvarer og tradisjonsmat
5. Redusere matsvinn

18.2.2022