Medlemmer fra alle landets fem regionale matgledekorps møttes digitalt 28.10. Statsråd Olaug Bollestad snakket varmt til korpsdeltagerene om betydningen av kobling mat, helse og fellesskap.

Arbeidet med mat og måltidsglede ble satt inn i en historisk og politisk ramme. Det  var god tid til samtaler korpsmedlemmene seg i mellom. Erfarings og ideutvekslinger bidrar til nye løft, tanker og måter å få mat og måltidsglede til flere enn de eldre.