Matgledekorpsene i landets fylker har til sammen utviklet nyttig verktøy

til bruk for å inspirere til mer mat og måltidsglede hos eldre.

Dette verktøyet ligger åpent på nett, eller kan distribueres på forespørsel.

 

Ta en titt 🙂

Informasjonsmateriell Hva kommentar
  e-læringskurs

Ta kontakt for tilgang til kurs

( matgledekorpset@lmd,dep,no)

  Pod caster om matglede og helse hos eldre Vestland utviklet
  Info brosjyre om Matgledekorpsets tilbud Trøndelag utviklet, finnes elektronisk
  Refleksjonskortstokk Oslo og Viken utviklet, for pausesamtale på institusjoner etc
  Oppskriftsfilmer ( kokk og ernæringsfysiolog forklarer) Rogaland utviklet, til inspirasjon hjemmeboende
  Info filmer om matglede og måltidsstolthet og korpsenes opplevelser You- tube  og facebook , Trøndelagskorpset og Innlandetskorpset
  Matgledeblomsten You-tube , i regi av LMD
  Matgledelenken   You-tube , i regi av LMD
  Matgledekorpset.no LMD – Hjemmesiden til Matgledekorpsene
  Kursfilm om ernæring, matglede for eldre

Vestland utviklet, Vimeo

 

  Årshjul om matglede og ernæring Oslo og Viken utviklet
Til internt bruk
  Standardkontrakt for  korpsmedlemmer og Statsforvalteren
  Hvordan registrere og synliggjøre resultater. Effektmal

 

<
16.3.2022