Oppsummering fra 2021:

  • Matgledekorps etablert i Vestland.
  • Ansatte innen helse og omsorg er den primære målgruppen for tiltakene
  • Samarbeid med kommunene  Øygarden, Luster, Sunnfjord og Kinn.
  • 76 ansatte med oppgaver knyttet til mat deltok på samlingene med Matgledekorpet, Deltagere var: Kjøkkenledere, kommunalsjef, kjøkkensjef, representanter fra KS, frivillighet, eldreråd og politikere.
  • Gjennomført tre fysiske og en digital samling på minst tre timer avsluttet med mat.
  • Matgledekorpsets mål vises i kortfilmen «Kræsjkurs i mat og helse for eldre» (se egen sak med lenke til filmen). Filmen inspirerer til  enkle grep som kan gi bedre mat- og måltidsglede.
  • Inspirere flere til å gjennomføre «Afternoon tea-konsept»

Har Matgledekorpset hatt noen effekt?

Ja.

  1. Ansatte er mer bevisste på koplingen mellom mat, måltid og måltidsmiljøet. Med enkle grep og tilpasninger kan matgleden til beboerne økes. .
  2. Kommuner og KS Vestland ønsker at Matgledekorpsene skal  ta arbeidet med å gi god helse og glede videre.

Matgledekorpset har blitt omtalt både digitalt og på papir i Firdaposten, FIRDA og på Statsforvalterens nettside.

 

31.5.2022

.