Heidi og Nicole viser hvordan du kan lage en god og sunn grønnsakssuppe.