Ut fra en skriftlig søknad og samtaler med Statsforvalteren ( tidligere Fylkesmannen)  er det nå klart hvilke institusjoner Matgledekorpset i Oslo og Viken skal samarbeide med – se listen under. Da venter ( vi alle) på bedret koronapandemisituasjon slik at fysiske besøk lar seg gjøre.

Aurskog Sykehjem (Aurskog-Høland kommune)

Hemnes Sykehjem (Aurskog-Høland kommune)

Marker Bo- og service senter (Marker kommune)

Grinitun bo- og behandlingssenter (Indre Østfold kommune)

Hobøl bo- og behandlingsenter (Indre Østfold kommune)

Skautun og rehabilitering og omsorgssenter (Rakkestad kommune)

Rolvsrudhjemmet (Lørenskog kommune)

Lørenskog sykehjem (Lørenskog kommune)

Dovre bolig og servicesenter (Lørenskog kommune)

Hjemmeboende i Lørenskog kommune