Statsforvalteren i Møre- og Romsdal og Matgledekorpset der vil samarbeid

med Stranda, Hustadvika og Sande kommune denne høsten.

Det vil bli arrangert arbeidsseminarer i alle de tre kommunene.

Ut fra de ulike institusjonenes ønsker og behov vil Matgledekorpset tilby faglig påfyll, dele sine erfaringer og svare på spørsmål for å nevne noe.

Trolig vil både  hygge og trivsel rundt måltid, samarbeid  mellom kjøkken og avdeling, bruk av  råvarer, retter og ernæring/kosthold bli diskutert.

Matgledekorpset.no følger

28.6.2023