«Bordet maa dækkes renlig og pent, og maten maa altid sættes frem pent og appetitlig. Et hvitt renskuret bord kan være langt hyggeligere end en skidden duk.

Vær i godt humør – et tungt og trist humør tærer paa sundheten.

Ved maaltiderne maa alle kjedeligheter være banlyst. Det beste krydderi paa maten er gjensidig opmerksomhet, munter prat og moro.»