Slik arbeider Matgledekorpset

For mange eldre er måltidene dagens høydepunkt. Matgledekorpset retter seg mot matfagarbeidere, de som har pleieoppgaver i institusjoner og i hjemmetjenesten, og for de som inspirerer kommuneadministrasjonen til å se sammenhenger mellom innkjøp av mat, kosthold og matglede.

  • Matgledekorpset setter av en hel besøksdag hos institusjoner, der korpset på slutten av dagen gir de ansatte skreddersydde oppfølgingspunkter.
  • Korpset gjennomfører også ett eller flere oppfølgingsbesøk ved behov.
  • Vi har også kurs for institusjonene og andre i kommunen som jobber med mat for eldre.