Alle som arbeider med å kjøpe inn, lage og servere mat
til eldre vil ha nytte og glede av Matgledekorpset.
La deg inspirere!

 

Ønsker du kontakt?